Algemene voorwaarden - Restaurant Nebo

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer.

Restaurant Nebo
Panamarenkoplein 5
2000 Antwerpen

E-mailadres: info@restaurantnebo.be

BTW: BE 0749.587.195

Een cadeaubon of de restwaarde zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Een cadeaubon is één jaar geldig te tellen vanaf het moment dat de cadeaubon werd aangekocht.
De consument is zelf verantwoordelijk voor het correct bewaren van de cadeaubon.

Verzendbeleid:
De cadeaubon wordt na het ontvangen van de betaling per email verzonden naar het door u ingevulde e-mail adres.

Herroepingsrecht cadeaubon

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een cadeaubon gedurende een bedenktijd van 14dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

In de volgende gevallen beschikt de consument niet over het recht van de aankoop af te zien:
– De consument wenst aanspraak te maken op zijn herroepingsrecht maar de cadeaubon is reeds verbruikt.
– De herroepingstermijn (14dagen) is verstreken.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn (14dagen), schriftelijk richten aan Restaurant Nebo, Panamarenkoplein 5 2000 Antwerpen of via info@restaurantnebo.be